POLITYKA PRYWATNOŚCI

Tożsamość osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych GRUPO CANTABRIA LABS

Właściciel: Industrial Farmacéutica Cantabria, S.A., spółka macierzysta GRUPO CANTABRIA LABS (zwana dalej „GRUPO CANTABRIA LABS”).

Adres: Calle Arequipa, 1, 5a pl. – 28043 Madrid

NUMER VAT: A39000914

Rejestr: Wpisany do Rejestru Handlowego Kantabrii: Księga 22 Spółek, Folio 105, Strona 1151, Napis 1ª.

Kontakt e-mail: lopd@cantabrialabs.es 

Inne spółki wchodzące w skład GRUPY CANTABRIA LABS

Baruma, S.L.

C/ Arequipa, 1, Madryt

CIF: B80592413

Dunar, Srl

C/Pirita, 9 torrejón de Ardoz, Madrid

CIF: B81045692

CELLHELIX, S.L.

Av/ Cardenal Herrera Oria, 95, Santander, Cantabria

CIF: B839772488

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz wszelkimi innymi właściwymi i aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, użytkownik zostaje niniejszym poinformowany, że podane przez niego dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w następujących celach, w zależności od przypadku:

1.- Dane osób kontaktowych (formularz kontaktowy)

Odpowiedzialny: GRUPO CANTABRIA LABS

Cele: Aby rozwiązać problem zgłoszony w formularzu kontaktowym.

Informujemy, że GRUPO CANTABRIA LABS może przesyłać Państwu informacje, które mogą Państwa zainteresować. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji na stronie lopd@cantabrialabs.es

Uzasadnienie: wyraźna zgoda zainteresowanej strony na przetwarzanie jej danych w celu rozwiązania zadanego pytania, poprzez wypełnienie i wysłanie formularza, w którym wyraźnie oświadcza ona, że zna i rozumie niniejszą Politykę Prywatności.

Termin: Podane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie, tak długo, jak nie wyrażą Państwo firmie GRUPO CANTABRIA LABS chęci nieotrzymywania informacji handlowych, tak długo, jak nie zażądają Państwo ich usunięcia, oraz bez uszczerbku dla ich przechowywania, tak długo, jak długo będą obowiązywały zobowiązania prawne firmy GRUPO CANTABRIA LABS.

Odbiorcy: GRUPO CANTABRIA LABS nie będzie przekazywać danych osobom trzecim, chyba że komunikacja z innymi firmami należącymi do GRUPO CANTABRIA LABS będzie konieczna do rozwiązania zapytania.

Prawa: Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych osobowych, z którego może Pani/Pan skorzystać pisząc na adres: Att Departamento Legal, C/ Arequipa 1, 5º planta, 28043 Madrid, lub pocztą elektroniczną na adres lopd@cantabrialabs.es

2.- Dane dotyczące uczestników kursów szkoleniowych

Podmiot odpowiedzialny: GRUPO CANTABRIA LABS

Cel: Zarządzanie rejestracją i uczestnictwem w odpowiednim szkoleniu.

Informujemy, że GRUPO CANTABRIA LABS może przesyłać Państwu informacje, które mogą Państwa zainteresować. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji na stronie lopd@cantabrialabs.es

Uzasadnienie: wyraźna zgoda zainteresowanej osoby na przetwarzanie jej danych w celu zarządzania jej udziałem w szkoleniu, poprzez wypełnienie i wysłanie formularza, w którym wyraźnie oświadcza ona, że zna i rozumie niniejszą Politykę Prywatności.

Termin: Przekazane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Państwa zapytania, o ile nie wyrażą Państwo wobec GRUPO CANTABRIA LABS woli nieotrzymywania informacji handlowych, o ile nie zażądają Państwo ich usunięcia, oraz bez uszczerbku dla ich przechowywania, tak długo jak będą obowiązywały zobowiązania prawne wobec GRUPO CANTABRIA LABS.

Odbiorcy: GRUPO CANTABRIA LABS nie będzie przekazywać danych osobom trzecim, chyba że przekazanie ich innym firmom jest niezbędne do prawidłowego rozwoju danego kursu.

Prawa: Informujemy, że w odniesieniu do Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, z którego mogą Państwo skorzystać pisząc na adres: Att Departamento Legal, C/ Arequipa 1, 5º planta, 28043 Madrid, lub pocztą elektroniczną na adres lopd@cantabrialabs.es

3.- Dane dotyczące klientów i/lub dostawców usług

Podmiot odpowiedzialny: GRUPO CANTABRIA LABS

Cele: Przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest zainteresowana strona. Informujemy, że GRUPO CANTABRIA LABS może przesyłać Państwu informacje, które mogą Państwa zainteresować. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji na stronie lopd@cantabrialabs.es

Legalność: Informujemy, że podstawą prawną zgodności z prawem przetwarzania danych w tym celu jest uzasadniony interes GRUPO CANTABRIA LABS.

Termin: Podane dane będą przechowywane tak długo, jak długo nie zgłoszą Państwo firmie GRUPO CANTABRIA LABS chęci nieotrzymywania informacji handlowych, jak długo nie zażądają Państwo ich usunięcia oraz bez uszczerbku dla ich zachowania, tak długo, jak długo będą obowiązywały zobowiązania prawne firmy GRUPO CANTABRIA LABS.

Odbiorcy: GRUPA CANTABRIA LABS nie będzie przekazywać danych osobom trzecim, chyba że przekazanie ich innym firmom należącym do GRUPY CANTABRIA LABS jest niezbędne do prawidłowego świadczenia usług.

Prawa: Informujemy, że w odniesieniu do Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, z którego mogą Państwo skorzystać pisząc na adres: Att Departamento Legal, C/ Arequipa 1, 5º planta, 28043 Madrid, lub pocztą elektroniczną na adres lopd@cantabrialabs.es

4.- Dane dotyczące kandydatów

Strona odpowiedzialna: CANTABRIA LABS GROUP

Cel: W przypadku, gdy udostępnili Państwo swoje dane którejś ze spółek wchodzących w skład GRUPO CANTABRIA LABS jako potencjalny kandydat do pracy w którejś ze spółek grupy, informujemy, że GRUPO CANTABRIA LABS wykorzysta te dane wyłącznie w celu zarządzania Państwa aplikacją na ewentualne wolne stanowiska pracy w którejś ze spółek GRUPO CANTABRIA LABS.

Legitymacja: Wyraźna zgoda zainteresowanego na przetwarzanie jego danych w celu zarządzania jego aplikacjami na wolne stanowiska pracy w spółkach należących do GRUPO CANTABRIA LABS, poprzez wypełnienie i wysłanie formularza, wyraźnie oświadczając, że zna i rozumie niniejszą Politykę Prywatności.

Termin: Udostępnione dane będą przechowywane przez okres dwudziestu czterech (24) miesięcy, o ile wcześniej nie zażądają Państwo ich usunięcia, bez uszczerbku dla ich zachowania w czasie trwania zobowiązań prawnych GRUPY CANTABRIA LABS.

Odbiorcy: GRUPO CANTABRIA LABS nie będzie przekazywać danych osobom trzecim, z wyjątkiem przekazywania ich innym spółkom należącym do GRUPO CANTABRIA LABS, i to tylko w przypadku, gdy Państwa profil będzie pasował do którejś ze spółek grupy i wyłącznie w tym celu.

Prawa: Informujemy, że w odniesieniu do Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, z którego mogą Państwo skorzystać pisząc na adres: Att Departamento Legal, C/ Arequipa 1, 5º planta, 28043 Madrid, lub pocztą elektroniczną na adres lopd@cantabrialabs.es

5.- Skargi

Podmiot odpowiedzialny: GRUPO CANTABRIA LABS

Cel: W przypadku, gdy złożyli Państwo skargę z jakiegokolwiek powodu do którejkolwiek ze spółek wchodzących w skład GRUPO CANTABRIA LABS, informujemy, że dane te zostaną wykorzystane wyłącznie w celu rozpatrzenia Państwa skargi.

Uzasadnienie: wyraźna zgoda zainteresowanej strony na przetwarzanie jej danych w celu rozpatrzenia jej roszczenia, poprzez wypełnienie i wysłanie formularza, w którym wyraźnie oświadcza ona, że zna i rozumie niniejszą Politykę Prywatności.

Termin: Podane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozpatrzenia Państwa wniosku, tak długo, jak nie zażądają Państwo ich usunięcia, bez uszczerbku dla ich zachowania w czasie trwania zobowiązań prawnych GRUPY CANTABRIA LABS.

Odbiorcy: GRUPO CANTABRIA LABS nie będzie przekazywać danych osobom trzecim, z wyjątkiem przekazywania ich innym spółkom należącym do GRUPO CANTABRIA LABS, w przypadku, gdy roszczenie będzie wymagało takiego przekazania i wyłącznie w tym celu.

Prawa: Informujemy, że w odniesieniu do Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, z którego mogą Państwo skorzystać pisząc na adres: Att Departamento Legal, C/ Arequipa 1, 5º planta, 28043 Madrid, lub pocztą elektroniczną na adres lopd@cantabrialabs.es.

6.- Biuletyny informacyjne

Odpowiedzialny: GRUPO CANTABRIA LABS

Cel: W przypadku, gdy zapisali się Państwo na newsletter lub usługę wysyłania informacji handlowych przez którąś ze spółek wchodzących w skład GRUPO CANTABRIA LABS, informujemy, że będą one wykorzystywać dane wyłącznie w celu informowania Państwa o swojej działalności.

W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji na stronie lopd@cantabrialabs.es

Legitymacja: Informujemy, że podstawą prawną legalności przetwarzania danych w tym celu jest Państwa zgoda, wyrażona poprzez wypełnienie i wysłanie formularza, w którym wyraźnie oświadczają Państwo, że znają i rozumieją niniejszą Politykę Prywatności.

Termin: Podane dane będą przechowywane tak długo, jak długo nie zgłoszą Państwo firmie GRUPO CANTABRIA LABS chęci nieotrzymywania informacji handlowych, bez uszczerbku dla ich zachowania w ramach obowiązków prawnych ciążących na GRUPO CANTABRIA LABS.

Odbiorcy: GRUPO CANTABRIA LABS nie będzie przekazywać danych osobom trzecim.

Prawa: Informujemy, że w odniesieniu do Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, z którego mogą Państwo skorzystać pisząc na adres: Att Departamento Legal, C/ Arequipa 1, 5º planta, 28043 Madrid, lub pocztą elektroniczną na adres lopd@cantabrialabs.es

7.- Monitorowanie działań niepożądanych

Odpowiedzialny: CANTABRIA LABS GROUP

Cel: W przypadku złożenia lub chęci złożenia skargi dotyczącej niepożądanego działania na produkt którejkolwiek ze spółek należących do GRUPO CANTABRIA LABS, należy to zrobić wysyłając e-mail na adres farmacovigilancia@cantabrialabs.es lub dzwoniąc pod numer telefonu (+34) 664 38 39 09.

Poufność: Zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia i danych osobowych, podane przez Państwa dane osobowe będą traktowane jako poufne i w miarę możliwości anonimizowane lub odłączane przez GRUPO CANTABRIA LABS, jednakże istnieje możliwość, że Państwa dane dotyczące wskazanych działań niepożądanych zostaną przekazane organom służby zdrowia w celu ich monitorowania.

Informujemy, że każda firma należąca do GRUPO CANTABRIA LABS zachowa Państwa dane osobowe w całkowitej tajemnicy i wykorzysta je tylko w razie potrzeby do skontaktowania się z Państwem.

Legitymizacja: GRUPO CANTABRIA LABS może być zmuszona do przetwarzania Państwa danych związanych ze zdrowiem w zależności od reakcji, której Państwo doznali, w związku z czym konieczne będzie wyrażenie przez Państwa wyraźnej zgody na przetwarzanie Państwa szczególnie chronionych danych we wskazanych celach. Wysyłając sprawę na adres farmacovigilancia@cantabrialabs.es wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez GRUPO CANTABRIA LABS w celu analizy sprawy, podjęcia dalszych działań, powiadomienia organów służby zdrowia i rozwiązania sprawy.

Termin: Przekazane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozpatrzenia Państwa wniosku, tak długo jak nie zażądają Państwo ich usunięcia, bez uszczerbku dla ich zachowania w czasie trwania zobowiązań prawnych GRUPO CANTABRIA LABS.

Odbiorcy: GRUPA CANTABRIA LABS nie będzie przekazywać danych osobom trzecim, chyba że będzie to konieczne do rozstrzygnięcia Państwa sprawy.

Prawa: Informujemy, że w odniesieniu do Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, z którego mogą Państwo skorzystać pisząc na adres: Att Departamento Legal, C/ Arequipa 1, 5º planta, 28043 Madrid, lub pocztą elektroniczną na adres lopd@cantabrialabs.es

8.- Rysunki

Odpowiedzialny: GRUPO CANTABRIA LABS

Cel: W celu zarządzania Państwa udziałem w loterii lub promocji GRUPO CANTABRIA LABS.

Informujemy, że GRUPA CANTABRIA LABS może przesyłać Państwu informacje, które mogą być dla Państwa interesujące. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji na stronie lopd@cantabrialabs.es

Uzasadnienie: wyraźna zgoda zainteresowanej strony na przetwarzanie jej danych w tym celu poprzez wypełnienie i wysłanie formularza, w którym wyraźnie oświadcza ona, że zna i rozumie niniejszą Politykę Prywatności.

Termin: Podane dane będą przechowywane tak długo, jak długo nie zażądają Państwo ich usunięcia, bez uszczerbku dla ich zachowania, tak długo, jak długo będą obowiązywały zobowiązania prawne wobec GRUPO CANTABRIA LABS.

Odbiorcy: GRUPO CANTABRIA LABS nie będzie przekazywać danych osobom trzecim.

Prawa: Informujemy, że w odniesieniu do Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, z którego mogą Państwo skorzystać pisząc na adres: Att Departamento Legal, C/ Arequipa 1, 5º planta, 28043 Madrid, lub pocztą elektroniczną na adres lopd@cantabrialabs.es

9.- Wizyty

Odpowiedzialny: GRUPO CANTABRIA LABS

Cele: W celu potwierdzenia tożsamości osób odwiedzających, zidentyfikowania powodu ich wejścia, skierowania ich odpowiednio do osoby, której nazwisko wymienili, jak również w celu zagwarantowania bezpieczeństwa wszystkich osób znajdujących się w biurach i/lub obiektach GRUPO CANTABRIA LABS. Informujemy, że CANTABRIA LABS GROUP może przesyłać Państwu informacje, które mogą być dla Państwa interesujące. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji, odwiedzając stronę lopd@cantabrialabs.es

Uzasadnienie: wyraźna zgoda zainteresowanej strony na przetwarzanie jej danych w tym celu poprzez wypełnienie i wysłanie formularza, w którym wyraźnie oświadcza ona, że zna i rozumie niniejszą Politykę Prywatności.

Termin: Podane dane będą przechowywane tak długo, jak długo nie zażądają Państwo ich usunięcia, bez uszczerbku dla ich zachowania, tak długo, jak długo będą obowiązywały zobowiązania prawne wobec GRUPO CANTABRIA LABS.

Odbiorcy: GRUPO CANTABRIA LABS nie będzie przekazywać danych osobom trzecim.

Prawa: Informujemy, że w odniesieniu do Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, z którego mogą Państwo skorzystać pisząc na adres: Att Departamento Legal, C/ Arequipa 1, 5º planta, 28043 Madrid, lub pocztą elektroniczną na adres lopd@cantabrialabs.es

10.- Przechwytywanie obrazu

Odpowiedzialny: GRUPO CANTABRIA LABS

Cel: Wizerunki mogą być wykorzystywane do celów instytucjonalnych, szkoleniowych i zawodowych, gwarantując, że w żadnym wypadku nie zostanie naruszone prawo do honoru, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie organicznej 1/1982 z dnia 5 maja o ochronie cywilnej prawa do honoru, prywatności osobistej i rodzinnej oraz wizerunku własnego.

Uzasadnienie: wyraźna zgoda zainteresowanej strony na przetwarzanie jej danych w tym celu poprzez wypełnienie i wysłanie formularza, w którym wyraźnie oświadcza ona, że zna i rozumie niniejszą Politykę Prywatności.

Termin: Podane dane będą przechowywane tak długo, jak długo nie zażądają Państwo ich usunięcia, bez uszczerbku dla ich zachowania, tak długo, jak długo będą obowiązywały zobowiązania prawne wobec GRUPO CANTABRIA LABS.

Odbiorcy: GRUPO CANTABRIA LABS nie będzie przekazywać danych osobom trzecim.

Prawa: Informujemy, że w odniesieniu do Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, z którego mogą Państwo skorzystać pisząc na adres: Att Departamento Legal, C/ Arequipa 1, 5º planta, 28043 Madrid, lub pocztą elektroniczną na adres lopd@cantabrialabs.es.

Wykonywanie praw wspólnych dla wszystkich danych osobowych

Informujemy również, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, a także możliwość cofnięcia zgody. Aby skorzystać z tych praw, można napisać do: Att Departamento Legal, C/ Arequipa 1, 5º planta, 28043 Madrid, lub pocztą elektroniczną na adres lopd@cantabrialabs.es

Należy pamiętać, że w każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę.

GRUPO CANTABRIA LABS zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na zapytania przesłane pocztą elektroniczną lub listownie. W tym sensie GRUPO CANTABRIA LABS odpowie w ciągu jednego miesiąca od otrzymania zapytania. Należy jednak wziąć pod uwagę możliwość przedłużenia terminu o dwa miesiące, w zależności od stopnia złożoności wniosku, jak również od liczby wniosków. O takim przedłużeniu powiadamia się w terminie jednego miesiąca od otrzymania wniosku.

Dokładność danych i ich aktualizacja

GRUPA CANTABRIA LABS zakłada, że dane osobowe przekazywane za pośrednictwem różnych kanałów i mediów są prawdziwe, że są one dostarczane bezpośrednio przez właściciela, że właściciel jest tym, za kogo się podaje, że dane są aktualne, że osoba zainteresowana poinformuje o wszelkich zmianach swoich danych, gdy tylko do nich dojdzie.

Wykorzystanie plików cookie

Kliknij tutaj, aby uzyskać informacje na temat używania plików cookie.

Dane dotyczące nieletnich

Usługi świadczone przez CANTABRIA LABS GROUP są przeznaczone dla osób pełnoletnich zgodnie z ustawodawstwem hiszpańskim. GRUPO CANTABRIA LABS zakłada, że osoby fizyczne, które przekazują dane za pomocą różnych kanałów (elektronicznych, internetowych, społecznościowych), spełniają ten warunek.

Bezpieczeństwo danych

CANTABRIA LABS GROUP wdrożyła w swoich ośrodkach pracy, pomieszczeniach, systemach, infrastrukturze komunikacyjnej, itp. wymagane prawem środki bezpieczeństwa. Przyjęła również środki logiczne, fizyczne, organizacyjne i umowne, które zapobiegają nieuprawnionemu dostępowi osób trzecich do danych, ich zniszczeniu, zmianie, reprodukcji, ujawnieniu, przekazaniu lub ponownemu wykorzystaniu.

Ważność i zmiana polityki prywatności

Polityka prywatności opracowana przez GRUPO CANTABRIA LABS obowiązuje od dnia jej opublikowania; użytkownik może ją pobrać i/lub odtworzyć. CANTABRIA LABS GROUP ma prawo w dowolnym momencie zmienić swoją politykę prywatności.

POLITYKA COOKIES

Polityka dotycząca plików cookie

Podczas przeglądania naszej strony internetowej, możemy zbierać informacje związane z przepływem ruchu, jak również wzorce odwiedzin stron internetowych w naszej domenie. Informacje te będą przetwarzane za pomocą cookies (niewielkie ilości informacji w formacie tekstowym, które Witryna wysyła do komputera lub urządzenia Użytkownika podczas odwiedzin).

Celem stosowania plików cookies jest personalizacja dostępu do strony w celu usprawnienia przeglądania i jej funkcjonalności.

INDUSTRIAL FARMACEUTICA CANTABRIA, S.A. przestrzega przepisów ustawy o usługach społeczeństwa informacyjnego, rozporządzenia, które transponowało dyrektywę 2009/136/WE, zwaną „ustawą o ciasteczkach”.

Cookie to mały plik tekstowy, który jest przechowywany na komputerze, tablecie, telefonie komórkowym lub, krótko mówiąc, na urządzeniu, którego używasz do przeglądania Internetu, i który może przechowywać informacje na temat częstotliwości odwiedzania stron internetowych, preferencji przeglądania, informacji, którymi jesteś najbardziej zainteresowany, nazwy użytkownika, rejestracji produktu itp.

W naszym przypadku, pliki cookie, których używamy na naszej stronie internetowej, nie zbierają informacji, które identyfikują użytkownika osobiście.

Rodzaje plików cookie

W zależności od ich charakteru, pliki cookie można sklasyfikować w następujący sposób:

Cookies sesyjne i Cookies trwałe: pierwsze z nich są usuwane po zamknięciu przeglądarki, natomiast drugie pozostają na sprzęcie komputerowym użytkownika.

First-party cookies i third-party cookies: w zależności od tego, czy należą one do właściciela strony internetowej, czy do osoby trzeciej. Cookies są używane do identyfikacji i nazwy użytkownika, dostępu i utrzymania sesji. W przypadku dezaktywacji tych plików cookie, użytkownik może nie otrzymywać prawidłowo zawartości strony internetowej.

Jakich plików cookie używamy?

  1. a) Has_js: Ten plik cookie będzie przechowywany przy każdym rodzaju połączenia i wygaśnie po zakończeniu sesji. Jest to techniczny plik cookie. Ten plik cookie sesji umożliwia nam wykrycie, czy użytkownik posiada JavaScript, dzięki czemu funkcjonalność strony nie ulega zmianie.

Cookies Google: Korzystamy z narzędzi Google Maps na podstawie tego, że Google przestrzega swojej polityki prywatności, którą można znaleźć pod adresem:

http://www.google.es/intl/es/policies/ 

http://www.google.es/intl/es/help/terms_maps.html 

Użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby akceptowała lub odrzucała instalację wszystkich lub niektórych rodzajów plików cookie, lub aby prosić o powiadamianie go o ustawieniu pliku cookie.

Firefox stąd:

http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we 

Chrome stąd: 

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647 

Odkrywca stąd:

http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9 

Safari stąd:

http://support.apple.com/kb/ph5042 

Opera stąd:

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/ 

Top