Zasady i warunki użytkowania

Informacje zawarte na tej stronie internetowej są przeznaczone jako informacje ogólne i edukacyjne i nie mogą być wykorzystywane lub interpretowane jako porady medyczne lub inne. Decyzje dotyczące zdrowia pacjentów należą do wyłącznej odpowiedzialności pracowników ochrony zdrowia, przy uwzględnieniu specyficznych okoliczności każdego pacjenta.

Ta strona może zawierać informacje o produktach międzynarodowych, które mogą nie być dostępne we wszystkich krajach. Odniesienie do produktu na tej stronie nie oznacza, że taki produkt jest lub będzie dostępny w Twoim kraju.

Żadna z informacji zawartych na tej stronie nie ma na celu wspierania lub reklamowania jakiegokolwiek produktu lub stosowania jakiegokolwiek produktu, jeśli nie jest on dostępny lub zatwierdzony w danym kraju.

Informacje ogólne

Zgodnie z artykułem 10 ustawy 34/2002, z dnia 11 lipca, o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym, CANTABRIA LABS dostarcza następujących informacji:

Nazwa firmy: INDUSTRIAL FARMACEUTICA CANTABRIA, S.A.

Biuro w: Calle Arequipa, nº1, 5th floor, 28043 Madrid (Hiszpania).

Email: info@cantabrialabs.es 

Rejestr: Spółka wpisana do Rejestru Handlowego Kantabrii: Księga 22 Spółek, Folio 105, Strona 1151, 1. napis.

NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ: A-39000914

Kodeksy deontologiczne:

Reklama perfum i kosmetyków

Samoregulacyjny Kodeks Odpowiedzialnej Komunikacji w Sektorze Perfumerii i Kosmetyków (STANPA). (2015). Reklama produktów leczniczych skierowana do ogółu społeczeństwa

Kodeks Standardów Etycznych w zakresie promocji i reklamy dopuszczonych do obrotu leków dostępnych bez recepty, niefinansowanych przez Narodowy System Zdrowia oraz innych produktów służących do samoopieki Stowarzyszenia na Rzecz Samoopieki Zdrowotnej (ANEFP). (2007).

Ochrona danych

Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych przez CANTABRIA LABS GROUP.

Cookies

Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat wykorzystywania plików cookies przez GRUPO CANTABRIA LABS.

Prawa własności przemysłowej i intelektualnej

Cała zawartość tej strony internetowej (w tym między innymi bazy danych, obrazy, rysunki, grafiki, teksty, pliki audio, wideo i oprogramowanie) jest własnością CANTABRIA LABS, o ile nie podano inaczej, i jest chroniona między innymi przez krajowe i międzynarodowe prawa własności przemysłowej i intelektualnej.

Ich treść nie może być w żaden sposób manipulowana (modyfikowana, kopiowana, zmieniana, powielana, przekazywana, adaptowana, tłumaczona, itp.) przez użytkowników lub osoby trzecie, częściowo lub w całości, bez wyraźnej zgody CANTABRIA LABS, chyba że ustalono inaczej.

Znaki towarowe, etykiety, znaki wyróżniające i loga, które pojawiają się na stronie CANTABRIA LABS są własnością CANTABRIA LABS i są odpowiednio zarejestrowane.

Copyright© 2018, INDUSTRIAL FARMACEUTICA CANTABRIA, S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Obowiązujące prawo i jurysdykcja

Wszystkie sprawy związane z tą stroną internetową podlegają prawu hiszpańskiemu i podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów i trybunałów miasta Madryt.

Ta strona lub produkt zawiera dane IP2Location LITE dostępne od https://lite.ip2location.com.
Top