ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο προορίζονται για γενικές και εκπαιδευτικές πληροφορίες και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να ερμηνευθούν ως ιατρικές ή άλλες συμβουλές. Οι αποφάσεις σχετικά με την υγεία των ασθενών αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των επαγγελματιών υγείας, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές περιστάσεις κάθε ασθενούς.

Αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει πληροφορίες για διεθνή προϊόντα, τα οποία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες. Η αναφορά σε ένα προϊόν στον παρόντα δικτυακό τόπο δεν σημαίνει ότι το προϊόν αυτό είναι ή θα είναι διαθέσιμο στη χώρα σας.

Τίποτα από όσα περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν έχει σκοπό να υποστηρίξει ή να διαφημίσει οποιοδήποτε προϊόν ή τη χρήση οποιουδήποτε προϊόντος, εάν αυτό δεν είναι διαθέσιμο ή εγκεκριμένο στη χώρα σας.

Γενικές πληροφορίες

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του νόμου 34/2002, της 11ης Ιουλίου, για τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας και το ηλεκτρονικό εμπόριο, η CANTABRIA LABS παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

Όνομα εταιρείας: INDUSTRIAL FARMACEUTICA CANTABRIA, S.A.

Γραφείο στο: Calle Arequipa, nº1, 5ος όροφος, 28043 Μαδρίτη (Ισπανία).

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@cantabrialabs.es

Μητρώο: Εταιρεία εγγεγραμμένη στο εμπορικό μητρώο της Κανταβρίας: Βιβλίο 22 των εταιρειών, Φύλλο 105, Σελίδα 1151, Επιγραφή 1ª.

ΑΡΙΘΜΌΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΎ ΜΗΤΡΏΟΥ: A-39000914

Δεοντολογικοί κώδικες:

Διαφήμιση αρωμάτων και καλλυντικών

Κώδικας αυτορρύθμισης για την υπεύθυνη επικοινωνία στον τομέα της αρωματοποιίας και των καλλυντικών (STANPA). (2015). Διαφήμιση φαρμάκων στο κοινό

Κώδικας δεοντολογίας για την προώθηση και διαφήμιση των εγκεκριμένων μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων που δεν χρηματοδοτούνται από το Εθνικό Σύστημα Υγείας και άλλων προϊόντων αυτοφροντίδας της Ένωσης για την Αυτοφροντίδα της Υγείας (ANEFP). (2007).

Προστασία δεδομένων

Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων που πραγματοποιεί η CANTABRIA LABS GROUP.

Cookies

Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Cookies στην GRUPO CANTABRIA LABS.

Δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλα τα περιεχόμενα του παρόντος δικτυακού τόπου (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, βάσεων δεδομένων, εικόνων, σχεδίων, γραφικών, κειμένων, αρχείων ήχου, βίντεο και λογισμικού) αποτελούν ιδιοκτησία της CANTABRIA LABS, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, και προστατεύονται, μεταξύ άλλων, από εθνικά και διεθνή δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας.

Το περιεχόμενό τους δεν επιτρέπεται να τροποποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο (τροποποίηση, αντιγραφή, αλλοίωση, αναπαραγωγή, μετάδοση, προσαρμογή, μετάφραση κ.λπ.) από χρήστες ή τρίτους, εν μέρει ή στο σύνολό του, χωρίς τη ρητή άδεια της CANTABRIA LABS, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

Τα εμπορικά σήματα, οι ετικέτες, τα διακριτικά γνωρίσματα και τα λογότυπα που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα της CANTABRIA LABS αποτελούν ιδιοκτησία της CANTABRIA LABS και είναι δεόντως καταχωρισμένα.

Copyright© 2018, INDUSTRIAL FARMACEUTICA CANTABRIA, S.A. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Όλα τα θέματα που σχετίζονται με την παρούσα ιστοσελίδα διέπονται από το ισπανικό δίκαιο και υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της πόλης της Μαδρίτης.

Αυτός ο ιστότοπος ή το προϊόν περιλαμβάνει δεδομένα IP2Location LITE διαθέσιμα από https://lite.ip2location.com.
Top